Nº. 1 of  38

Cold Coffee

caffeinated thoughts

identity crisis day #1

may mà có mấy bác cảnh sát chở vào viện, đang buồn ngủ xong nghe hỏi một tỉ thứ về dị ứng dị eo cháu có biết j đâu

Những thứ cần làm

1. Chạy bộ vs A.
2.

not drinking coffee in a month and change your tumblr name
humansofhanoi:

"Sau mấy cái ô tô ở bãi xe này là nơi người ta đái bậy mấy năm nay, ngày nào cũng đái, đái mòn cả xi măng, thối cả bê tông cháu ạ. Chú nhắc mỏi cả mồm mà không ai chịu nghe, đành đóng cái biển này để ngăn người ta đái bậy chứ hôi thối quá không chịu được!Ở đây đông đúc, toàn người lao động nghèo, công nhân, phụ hồ, cửu vạn đủ cả. Mà lý do là từ Long Biên về tới chỗ này không có nổi một nhà vệ sinh công cộng nào nên chú thấy ngươi ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bên cạnh bãi xe này, mình tự cũng dành ra một chỗ trên vỉa hè cho dân giải quyết. Nếu bây giờ để biển cấm hết thì dân làm gì còn chỗ nào để giải quyết nỗi buồn.”"Behind this parking lot is the ultimate urine festival; as people have been peeing like no tomorrow all day everyday for a few years now. The peeing is so vibrant that concrete has corroded and cement has gained an unique smell. No matter how hard I tried to fend them off, it was just not quite enough. I decided to plant this sign here to warn them off and see how it goes.It’s overpopulated here, full of poor labourers, tradies and removalists. I guess it’s because there is no access to toilets all the way from Long Bien to here. So, perhaps the resolution is to have a designated pissing spot for the community on the side of the road here. Otherwise, how else would these poor human beings drain their main vanes?”

humansofhanoi:

"Sau mấy cái ô tô ở bãi xe này là nơi người ta đái bậy mấy năm nay, ngày nào cũng đái, đái mòn cả xi măng, thối cả bê tông cháu ạ. Chú nhắc mỏi cả mồm mà không ai chịu nghe, đành đóng cái biển này để ngăn người ta đái bậy chứ hôi thối quá không chịu được!
Ở đây đông đúc, toàn người lao động nghèo, công nhân, phụ hồ, cửu vạn đủ cả. Mà lý do là từ Long Biên về tới chỗ này không có nổi một nhà vệ sinh công cộng nào nên chú thấy ngươi ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bên cạnh bãi xe này, mình tự cũng dành ra một chỗ trên vỉa hè cho dân giải quyết. Nếu bây giờ để biển cấm hết thì dân làm gì còn chỗ nào để giải quyết nỗi buồn.”

"Behind this parking lot is the ultimate urine festival; as people have been peeing like no tomorrow all day everyday for a few years now. The peeing is so vibrant that concrete has corroded and cement has gained an unique smell. No matter how hard I tried to fend them off, it was just not quite enough. I decided to plant this sign here to warn them off and see how it goes.
It’s overpopulated here, full of poor labourers, tradies and removalists. I guess it’s because there is no access to toilets all the way from Long Bien to here. So, perhaps the resolution is to have a designated pissing spot for the community on the side of the road here. Otherwise, how else would these poor human beings drain their main vanes?”

seraphphoenix:

STOP WHAT YOURE DOING. THERES A KITTY SWIMMING ON YOUR DASH

(Source : meanwhile-in-canada, via supertinysou)

at this time last year
i was a mess and i feel
like a mess again

—A messy haiku - jw (via avdotiya)

(Source : spittingpebbles, via chau-nguyen)

suicideblonde:

Mrs Polka Flax

suicideblonde:

Mrs Polka Flax

(Source : adversa-fortuna)

girouxtiful:

pre-apocalypse:

vesticle:

AW LOOK AT HIM HE LOOKS SO PROUD OF HIMSELF LOOK AT THAT LIL SMILE OMG I CAN JUST FEEL THE HAPPINESS THIS DOG IS BEAUTIFUL OMG 

Are you fucking kidding me that’s the cutest thing I’ve ever seen

Hey this is me how dare you steal my job lil puppy omgggggg he’s so cute

(Source : poyzn, via supertinysou)

Imaginary scene:

"I’m sorry my daughter"
*cry* “You know what dad I don’t like you at all”

huffingtonpost:

Cats are the best when they stand.

I’m kinda the first cat

Nº. 1 of  38